Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat e-mail berichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. Primofol B.V., statutair gevestigd te Milsbeek en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12059630, is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. Primofol B.V. staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

 

 

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Please note that e-mails are susceptible to change. Primofol B.V., which has its seat at Milsbeek, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register under number 12059630, shall not be liable for the improper or incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system. Primofol B.V. (or its group companies) does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that this communication is free of viruses, interceptions or interference

Contact gegevens

Tel:
+31 (0)485 511 445

Fax:
+31 (0)485 514 554

Mail:

Wat wij voor u kunnen doen?
Hieronder kunt u direct in contact komen met de juiste contactpersoon van de afdeling die u verder kan helpen.

Naar contactpersonen!
Tot onze opdrachtgevers behoren: